Etsi

Kyläyhdistys

Pihlajalahden kyläyhdistys on toiminut vuodesta 1983 ensin kylätoimikuntana ja myöhemmin rekisteröityneenä yhdistyksenä.
Toimintamme on aktiivista ympäri vuoden. Järjestämme tapahtumia niin talvella kuin kesä aikana. Tarkoituksena on edistää kylän viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta.

Toivomme yhteydenottoja kylän toimijoihin, jotta voisimme yhdessä ideoida ja keksiä uusia toimintamuotoja kylämme kehittämiseksi.

Kyläyhdistyksen historiikki

     Huhtikuun 24. päivänä 1983 oli kutsuttu kyläkokous koolle. Tässä kokouksessa katsottiin tarpeelliseksi perustaa kylätoimikunta, joka kehittäisi kylää ja olisi lenkkinä kaupungin päättäjiin. Heti alusta alkaen johtokunta tarttui moniin asioihin tehokkaasti ja esitti kyläkokoukselle mm. Honka-kodin rakentamista. Asia eteni ja uuden kodin harjakaisia vietettiin joulukuussa 1987. Myös lasten päivähoito saatiin käyntiin nk. Pason postin tiloissa ja Kommerniemen postikulkuvuoroja lisättiin kylätoimikunnan aloitteesta.
     Urheilukentän rakentaminen aloitettiin v. 1985 ja ensimmäinen kylätoimikunnan järjestämä rantakala-ilta oli jo v. 1983 Mäntyrinteellä. Työväenyhdistys antoi lavan vuokratta ja osallistui kustannuksiin. Myöhemmin tilaisuus muutettiin porsasjuhlaksi, jolla nimikkeellä tapahtumaa jatketaan tänäkin kesänä. Kylätoimikunta järjesti myös äitienpäivän juhlan koululla sekä isänpäivän juhlan, yhteistyössä kylällä toimivien järjestöjen kanssa.
     Kylän historialliset nähtävyydet, kuten vanha kivisilta kunnostettiin, rajapaikka sai historiastaan kertovan taulun ja Aarre Pulkkisen opastuksella saimme tutustua Karsikko-kiville sekä lakkeiskalliolle, joka on Kustaa III aikainen rajamerkki. Työt tehtiin talkoilla ja tulosta syntyi. Monta kirjettä lähetettiin päättäjille, ennen kuin asioiden tarpeellisuus huomioitiin.
     Alkuaikana kyläyhdistyksen johtokunta sai avukseen neljä toimikuntaa jakamaan tehtäviä ja jokainen kehitti omaa aluettaan. Näin tehtiin suunnitelmat ja raamit kylän kehittämiselle.
     Ritva Jumppanen toimi puheenjohtajana 10-vuotta ja hänen viitoittamansa toiminnan pohjalta kaikki puheenjohtajat ja johtokunta on voinut jatkaa toimintaa tähän päivään saakka. Uhkakuvia maaseudun autioitumisesta on ollut, mutta kylää on pyritty pitämään elävänä jotta asukkaat pysyisivät.
     Kylällämme on ollut paljon lapsia ja näin kyläkoulumme oli taattua aina -90 luvun puoliväliin saakka, kunnes se sitten lopetettiin vähäisen lapsimäärän vuoksi ja lapset siirrettiin Kallislahden kouluun.
     Kyläkauppa toimi ja oli mukava tapaamispaikka. Esitettä kylän palveluista alettiin toimittaa 1990 luvulla. Kylätoimintapäiville osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan ja hauskat lauluillat Höökissä ovat muodostuneet joka kesän tapahtumaksi.
     Vuoden 1998 syksyllä pääsimme mukaan EU:n rahoittamaan Pihlajavesi-projektiin ja saimme tietokonekurssin Pihlajalahteen. Kurssit pidettiin Pason postin tiloissa, jonka nimi muutettiin Tietotuvaksi. Projekti kesti yhden vuoden ja saimme palkattua myös yhden työntekijän työllisyysvaroilla, joka hoiti myös muita kylän asioita.
     Kyläyhdistys rekisteröitiin kurssin aikana. Opettajana kurssilla toiminut Pekka Sairanen teki kylästämme sivut myös Internettiin. Rekisteröinnin myötä liityimme jäseneksi Järvi-Suomen Kylät ry:n ja Piällysmies ry:n.
     Tietotuvan tilat olivat käytössämme v. 2003 maaliskuulle, jolloin kiinteistö myytiin yksityiselle.
     Sotaveteraanien muistolaatta, joka on ollut Tietotuvan seinällä, sai uuden pysyvän paikan kentän laidalle. Marttisen kyläkauppa lopetti v. 1998 kesän lopulla ja v. 1999 tuli kaupungin taholta päätös koulun lopettamisesta. Kyläyhdistys yritti vaikuttaa lopettamispäätökseen, siinä kuitenkin onnistumatta.
     Kesäkuun 6. päivänä 1998 avattiin Kyläyhdistyksen toimesta kesätori kioskin vierelle ja se toimi v. 2004 asti. Päiväkodin toiminta Pihlajalahdessa lopetettiin v. 2002 ja tässäkin asiassa kyläyhdistys oli mukana estämässä lopettamista, mutta lapsia ei ollut tarpeellista määrää. Toimintaa jatkaa perhepäivähoitaja kylällä.
     Vuosituhannen vaihteessa saimme Pihlajalahteen uuden retkilaiturin kyläyhdistyksen ja Työväenyhdistyksen toimesta, jonka rakentamisesta vastasi TE-keskus. Myös rahoitus hoitui sieltä kautta. Latujen kunnossapitoon olemme osallistuneet joka talvi, ja kyläyhdistys sai ostettua kaupungilta urheilukentän kyläläisten käyttöön. Tätä asiaa hoiti kiitettävällä tavalla Kyösti Litmanen.
     Talkootyöllä, arpajaisilla sekä muurinpohjalettujen paistamisella olemme keränneet varoja toimintaan. Kallislahden kyläyhdistyksen kanssa olemme järjestäneet vuorovuosin uudenvuoden vastaanottajaiset, samoin kuutamohiihdon.
     Viimeisin projektimme, eikä suinkaan vähäisin, on ollut Pihlajalahden pohjukan ruoppaus ja maisemointi. Saimme EU-rahaa työn suorittamiseen, sillä lahden pohjukka oli pahasti rehevöitynyt ja vedenlaatu huonontunut. Sakari Lappalainen valvoi kyläyhdistyksen edustajana ruoppauksen ja maisemoinnin ja Tielaitos on luvannut ensi vuonna toisen rummun tienpengereeseen.
     Uusia kyläläisiä on muistettu sekä vauvoja rotinoilla. Pilkkikilpailut on järjestetty kevät talvella, kesäkukkien myynti keväällä, naisten voimisteluillat kerran viikossa Anna-Liisa Kettusen ja Pirjo Tolvasen johdolla. Romulava on keväisin paikalla ja lava keräyspaperille ympäri vuoden. Tienvarsien siivoustalkoot on järjestetty kevään 2003 saakka, mutta nyt ne kiellettiin, koska ei ollut kurssin käyneitä roskien kerääjiä. Veneille on paikat varattu myös Ihanteeseen.
     Lopuksi kiitän kaikkia kylän asukkaita ja johtokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Toivon, että johtokunnan tekemä työsarka kantaa kauas ja työmme kylämme parhaaksi saa jatkoa ja uusia mahdollisuuksia.
     Tämä kaunis Pihlajaveden luonto antaa meille voimia ja kutsuu taas paikalle kesäasukkaat ja turistit viihtymään meidän kanssa.

Riitta-Liisa Kallioinen